Ficq & Partners Advocaten

Kosten & Algemene voorwaarden

Ficq & Partners behandelt zaken op betalende basis en op basis van gefinancierde rechtsbijstand.

Indien u op betalende basis wordt bijgestaan dan zullen voor het innemen van de zaak afspraken worden gemaakt over de kosten rechtsbijstand.

Afhankelijk van de zaak is het mogelijk om op basis van een uurtarief te worden bijgestaan of om op basis van een prijsafspraak te worden bijgestaan. In dat laatste geval wordt een totaalprijs overeengekomen voor de behandeling van de zaak.

Wordt overeengekomen dat u op basis van een vastgesteld uurtarief wordt bijgestaan dan zult u regelmatig op de hoogte worden gehouden van het verloop van de kosten. Ficq & Partners hanteert daarnaast een voorschotregeling.

Indien u gedetineerd bent of indien uw inkomen of vermogen dat niet toelaat kunt u ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand worden bijgestaan. In dat geval betaalt de overheid de kosten rechtsbijstand. In de volksmond wordt dit ook wel ‘pro deo’ genoemd.

ficq & Partners advocaten

De Raad voor Rechtsbijstand is de uitvoeringsinstantie die namens de overheid verantwoordelijk is voor de gefinancierde rechtsbijstand.
Door de Raad voor Rechtsbijstand kan een eigen bijdrage worden opgelegd wanneer u wel in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, maar niet gedetineerd zit. U kunt hier terugvinden of uw inkomen en vermogen toelaat om op basis van gefinancierde rechtsbijstand te worden bijgestaan.

Het feit dat u recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand betekent niet automatisch dat onze advocaten u ook bijstaan op basis van gefinancierde rechtsbijstand. Dat is afhankelijk van de zaak en van uw financiële situatie.

Onze advocaten zullen u uiteraard altijd wijzen op het bestaan van de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand en voor het innemen van de zaak duidelijke afspraken maken over de kosten rechtsbijstand.
Onze algemene voorwaarden kunt u hier terugvinden.